2023-07-23 01:07
454

ភ្នំពេញ៖ គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅថា គ.ជ.ប បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១១ថ្ងៃត្រង់ ចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ បានជាង ៥៩ភាគរយនៅទូទាំងប្រទេស៕